Menu

Rezerwacja wizyty

536 332 632

Język:

pedagog Irena Przepiórka

Irena Przepiórka, pedagog

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Ukończyłam również szkolenia dotyczące diagnozy i pomocy psychologicznej. Prowadzę szkolenia i treningi dla różnych grup wiekowych i zawodowych.

W swojej pracy zajmuję się problematyką osób przewlekle chorych, poradnictwem dla osób uzależnionych od tytoniu oraz prowadzę szkolenia i zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży i rodziców.

Współpracuję ze szkołami gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi i innymi placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi (ośrodki wychowawcze, zakłady zamknięte czy poprawcze).

Konsultacje skierowane są do:

1. Dorosłych, którzy:

- doświadczają trudności w wychowywaniu, 

- chcą się więcej dowiedzieć o tym, jak w prawidłowy sposób odczytywać zachowania i intencje dziecka, jak sobie poradzić z własnymi emocjami kierowanymi pod adresem dziecka i co zrobić żeby w domu panowała atmosfera radości i szczęścia.

2. Młodzieży, która:  

- doświadcza problemów emocjonalnych, nie radzi sobie w relacjach 

eksperymentuje z używkami

- przejawiaja nieakceptowane formy zachowania

3. Wszystkich, którzy:

- doświadczają trudności związanych z występowaniem choroby przewlekłej w rodzinie, doświadczają uzależnienia lub współuzależnienia.