Menu

Rezerwacja wizyty

536 332 632

Język:

terapeutka Marta Walichnowska

Marta Walichnowska - terapeuta uzależnień

 

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Oferta:
- prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz współuzależnienia;
- udzielanie bliskim osób uzależnionych lub używających pomocy psychospołecznej;

- udzielanie indywidualnych porad i konsultacji także dla osób używających  (nieuzależnionych);